Tematy prac magisterskich/inżynierskich 2008/2009

Temat 1 - Pomiary „quantum efficiency”

Promotor Dr Andrzej Kołodziej
Nazwa jednostki Katedra Elektroniki
Rodzaj pracy (m/i) Magisterska / Inżynierska
Kierunek (specjalność) Elektronika, Informatyka, Automatyka
Tytuł pracy Integracja programowa systemu testującego Keithley i Sciencetech pod kątek pomiarów „quantum efficiency”
Tytuł pracy w j. angielskim Integration of Keithley and Sciencetech test systems concerning „quantum efficiency” measurement
Ilość osób realizujących 2
Zakres pracy i oczekiwany wynik Przygotowanie programu obsługującego urządzenia: Lock in Amplifire firmy Stanford oraz monochromator firmy Sciencetech, program do pomiaru wydajności kwantowej
Specjalne kwalifikacje dyplomanta

Temat 2 - Sterowanie koncentracją wodoru

Promotor Dr Andrzej Kołodziej
Nazwa jednostki Katedra Elektroniki
Rodzaj pracy (m/i) Magisterska / Inżynierska
Kierunek (specjalność) Elektronika, Informatyka, Automatyka
Tytuł pracy Opracowanie algorytmu sterowania koncentracją wodoru w procesie RF PECVD według zadanej funkcji zmiennej w czasie
Tytuł pracy w j. angielskim Preparing of hydrogen dilution control during RF PECVD process according to time function
Ilość osób realizujących 2
Zakres pracy i oczekiwany wynik Charakteryzacja dotychczasowych algorytmów sterowania procesem RF PECVD. Zaproponowanie nowej koncepcji
Specjalne kwalifikacje dyplomanta

Temat 3 - Bazy danych pomiarowych

Promotor Dr Andrzej Kołodziej
Nazwa jednostki Katedra Elektroniki
Rodzaj pracy (m/i) Magisterska / Inżynierska
Kierunek (specjalność) Elektronika, Informatyka, Automatyka
Tytuł pracy Przygotowanie bazy danych pomiarowych i narzędzi analitycznych do charakteryzacji struktur fotowoltaicznych
Tytuł pracy w j. angielskim Preparing of measurement data base and analytic tools for photovoltaic structure characterization
Ilość osób realizujących 1
Zakres pracy i oczekiwany wynik Wybór sposobu realizacji bazy zależy od studenta. Metoda ekstrakcji parametrów oraz zestaw niezbędnych parametrów charakteryzujących strukturę zostanie zaproponowana przez promotora
Specjalne kwalifikacje dyplomanta

Temat 4 - AMPS

Promotor Dr Andrzej Kołodziej
Nazwa jednostki Katedra Elektroniki
Rodzaj pracy (m/i) Magisterska / Inżynierska
Kierunek (specjalność) Elektronika, Informatyka, Automatyka
Tytuł pracy Rozwój i dokumentacja programu symulacyjnego AMPS
Tytuł pracy w j. angielskim Development of AMPS simulation program and documentation of new application
Ilość osób realizujących 2
Zakres pracy i oczekiwany wynik Stworzenie dokumentacji programu do symulacji ogniw słonecznych zawierającej opis działania programu oraz jego zastosowania. Zaproponowanie dalszego rozwinięcia istniejącego oprogramowania
Specjalne kwalifikacje dyplomanta

Temat 5 - Symulacja frontowego i tylniego układu elektrod

Promotor Dr Andrzej Kołodziej
Nazwa jednostki Katedra Elektroniki
Rodzaj pracy (m/i) Magisterska / Inżynierska
Kierunek (specjalność) Elektronika, Informatyka, Automatyka
Tytuł pracy Symulacja frontowego i tylniego układu elektrod w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych ze względu na pułapkowanie światła
Tytuł pracy w j. angielskim Simulation of thin solar sell front and back electrode system with respect of light confinement
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Zakres pracy i oczekiwany wynik W oparciu o literaturowe rozwiązania zaproponowanie parametrów warstw wchodzących w skład wymienionych układów i skorygowanie ich z rzeczywistymi wykonanymi w laboratorium
Specjalne kwalifikacje dyplomanta

Temat 6 - Wentylacja w „clean room”

Promotor Dr Andrzej Kołodziej
Nazwa jednostki Katedra Elektroniki
Rodzaj pracy (m/i) Magisterska / Inżynierska
Kierunek (specjalność) Elektronika, Informatyka, Automatyka
Tytuł pracy Opracowanie systemu automatycznego dozoru wentylacji w laboratorium typu „clean room”
Tytuł pracy w j. angielskim Working out of automatic supervision ventilation system in “clean room” laboratory
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Zakres pracy i oczekiwany wynik Opis i charakteryzacja obecnego systemu oraz zaproponowanie nowego automatycznego algorytmu sterującego wentylatorami przy wykorzystaniu mikroprocesorów
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
en/didactics/msc/2009proposals.txt · Last modified: 2010/04/26 19:41 by michal
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0